गुनासो

Category:

बिचैमा साथ छोड्नुरहेछ
हातहरु थाम्यो किन
तिम्रो मन्जिल अर्कै रहेछ
मन मन्दिरमा सजायौ किन
फुल भएर फुल्नु रहेछ
काडाँलाई स्वीकारयौ किन
सपना तिम्रो अलग रहेछ
आश्वासन दिलायौ किन
उदेश्ये तिम्रो छुट्टै रहेछ
साथसाथै हिंड्न सिकायौ किन
तिमी चुचुरोमा पुग्नु रहेछ
समथर् जमिनमा छोड्यौ किन
तिम्रो नजरमा म दोषी रहेछु
दुनियाँलाई सुनाउदै हिडयौ किन
अबिश्वास म मा रहेछ
बिश्वासघात पनि त गरयौ किन
म हुनुको अर्थ नरहेछ
भावनाहरुसँग खेलबाड् गरयौ किन
सम्मान गर्न नआउने रहेछ
उपहास पनि गरयौ किन
झुटको खेती तिमीमा रहेछ
सत्येबादी बन्न प्रेरित गरयौ किन
आडम्बरको झोली तिमीसँग रहेछ
फुस्रो बोली बोलयौ किन
मुटु बिनाको मान्छे रहेछ
फेरि आत्मालाई जलायौ किन
"म" हुनुको अहंकार तिमीमा रहेछ
कृतिम रुप देखायौ किन
तिमीमा त्यो साहस रहेछ
तिमी जस्तै मलाई बनाएनौ किन
चाहना तिम्रो अर्कै रहेछ
आखिर मायाको ढोङ गरयौ किन

Comments (0)

Post a Comment